PRISER

 • Standard abonnement: 1 år på avtalegiro, 12 mnd. bindingstid
  • kr 399,-/mnd
 • Ingen bindingstid, avtalegiro
  • kr 479,-/mnd
 • Senior over 62 år/honnør, 12 mnd bindingstid. Skal vise ID/honnødkort ved kontraktsignering
  • kr 349,-/mnd
 • Heltidsst./ungdom 16-18 år, 12mnd bindingstid. (ta med studentbevis)
  • kr 349,-/mnd
 • Ungdomskort 13-16 år, 12 mnd bindingstid. Ikke egen nøkkel krever foresatt tilstede
  • kr 349/mnd
 • 1 mnd
  • kr 650,-
 • Drop-in time
  • kr 150,- pr. gang

Veiledning og gjennomgang av apparater ved forespørsel i betjent tid.

Ved tap vil nytt nøkkelkort vil bli belastet med kr. 150,-
Alle avtalegiroer vil fortsette utover 12 mnd. er gått. Ved oppsigelse, sendes denne til oss pr. e-post eller pr.post.
Det er 1 mnd. oppsigelse, etter endt kontraktsår.
Det er ikke mulighet til frysing av medlemsskapet etter endt bindingstid. Dette kan kun skje ved fremvisning av legeerklæring.
Ta med identifikasjons papir ved signering Førerkort/Pass eller lignende

NB: gratis mnd regnes IKKE med i bindingstid.