PRISER

Fra 1/1-2024 vil kunder som ikke har dagens pris bli etterjustert maks 25kr pr mnd.

 • Standard abonnement: 1 år på avtalegiro, 12 mnd. bindingstid
  • kr 425,-/mnd
 • Ingen bindingstid, avtalegiro
  • kr 499,-/mnd
 • 1 mnd
  • kr 699,-
 • Drop-in time
  • kr 160,- pr. gang

Veiledning og gjennomgang av apparater ved forespørsel i betjent tid.

Ved tap vil nytt nøkkelkort vil bli belastet med kr. 150,-
Alle avtalegiroer vil fortsette utover 12 mnd. er gått. Ved oppsigelse, sendes denne til oss pr. e-post eller pr.post.
Det er 1 mnd. oppsigelse, etter endt kontraktsår.
Det er ikke mulighet til frysing av medlemsskapet etter endt bindingstid. Dette kan kun skje ved fremvisning av legeerklæring.
Ta med identifikasjons papir ved signering Førerkort/Pass eller lignende

NB: gratis mnd regnes IKKE med i bindingstid.