Rent senter opplæringsvideo

INNLOGGING RENT SENTER

http://www.rentsenter.no/

Senterkode Medlemmer: SI18K

Rent Senter informasjon

Dopingkontakten (Her kan du annonymt spørre om ting du lurer på)

Tren Rent Brosjyre

Rent Senter Samarbeid

MEDLEMSVILKÅR RENT SENTER

 

MaxGym AS har inngått avtale om Rent senter med Antidoping Norge fordi vi ønsker et rent, sunt og helsefremmende treningsmiljø på våre treningssentre.
Vi tolererer derfor ikke bruk av dopingmidler blant våre kunder.
Som medlem av MaxGym AS tar jeg avstand fra bruk av dopingmidler, og er kjent med at bruk av dopingmidler utgjør et vesentlig mislighold av medlemsavtalen som gir MaxGym AS rett til å heve avtalen med øyeblikkelig virkning.
Jeg forplikter meg til ikke å bruke dopingmidler som fremkommer på særskilt dopingliste for treningssentre. Jeg er kjent med at lista til enhver tid kan finnes på www.rentsenter.no
MaxGym AS har inngått avtale med Antidoping Norge om gjennomføring av dopingkontroll. Der senteret registrerer tegn og symptomer på bruk av dopingmidler er jeg innforstått med at jeg vil bli innkalt til en samtale. Under samtalen vil jeg bli forelagt en avtale om dopingkontroll som forplikter meg til å avgi dopingprøve mens jeg befinner meg på treningssenteret dersom det fortsatt foreligger tegn til mulig dopingbruk.
Dersom jeg ikke signerer erklæringen, anses det som et vesentlig mislighold av min medlemsavtale, og MaxGym AS har anledning til å heve treningsavtalen.
Med ikraftsettelse fra 1.juli 2013 er all bruk av dopingmidler kriminalisert etter Legemiddelloven, § 24 a. Bruk av – eller mistanke om bruk av dopingmidler på MaxGym AS kan bli politianmeldt.